“Тэс Петролиум” ХХК нь Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, орон нутгийн 15 аймгийн нутаг дэвсгэрт тархан байрласан 70 гаруй шатахуун түгээх станцийн сүлжээгээрээ чанар, стандартын шаардлага хангасан шатах, тослох материал болон авто хийгээр хэрэглэгчдээ хангаж байна.
Улаанбаатар, Дархан, Улаангом, Чойр, Сайншанд, Чойбалсан зэрэг 6 хотод байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахаараа дамжуулан шатах, тослох материалын бөөний борлуулалт хийдэг.
Read more
More news
Show on Map